Seminaria

Kongres Filozofii Polskiej planujemy organizować co dwa lata, a więc zapraszamy do spotkania w 2022 roku.  Jednakże, już teraz mam do Państwa propozycję spotykania się regularnie na Seminariach z filozofii polskiej i współczesnej.

Prosimy o zgłoszenia referatów (ok. 20-25min.) oraz o propozycje tematów przyszłych seminariów. Warunkiem min. zgłoszenia referatu jest ukończenie studiów magisterskich. Referaty będzie można wygłosić stacjonarnie u nas w Collegium Civitas w Opolu, ul. Katowicka 89, sala 211 lub zdalnie z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Seminaria są otwarte i bezpłatne. Link do wideokonferencji: https://akademia.korbank.pl/b/kon-hkz-244

Poniżej propozycje najbliższych seminariów.

SEMESTR ZIMOWY 2020-2021

Koncepcja filozofii i religii u Hoene-Wrońskiego, dnia 29 października 2020, 15:00-17:00.

Referaty: prof. dr hab. Jacek Bartyzel, dr inż. Józef Okulewicz.

Prowadzi: dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO.

Perspektywy dla rozwoju metafizyki w filozofii współczesnej, dnia 26 listopada 2020, 15:00-17:00

Referaty: prof. Wiliam Auden, dr Magdalena Mruszczyk.

Prowadzi: dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO.

SEMEST LETNI 2020-2021

O wartościach i istocie cywilizacji, dnia 18 marca 2021, 15:00-17:00.

Perspektywy dla rozwoju metafizyki w filozofii współczesnej, dnia 22 kwietnia 2021, 15:00-17:00