Seminaria

Kongres Filozofii Polskiej planujemy organizować co dwa lata, a więc zapraszamy do spotkania w 2022 roku.  Jednakże, już teraz mam do Państwa propozycję spotykania się regularnie na Seminariach z filozofii polskiej i współczesnej.

Prosimy o zgłoszenia referatów (ok. 20-25min.) oraz o propozycje tematów przyszłych seminariów. Warunkiem min. zgłoszenia referatu jest ukończenie studiów magisterskich. Referaty będzie można wygłosić stacjonarnie u nas w Collegium Civitas w Opolu, ul. Katowicka 89, sala 211 lub zdalnie z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Seminaria są otwarte i bezpłatne. Link do wideokonferencji: https://filozofiapolska.akademia.korbank.pl/adm-fqm-vrp

Poniżej propozycje najbliższych seminariów.

SEMESTR ZIMOWY 2020-2021

Koncepcja filozofii i religii u Hoene-Wrońskiego, dnia 29 października 2020, 15:00-17:00.
Referaty: prof. dr hab. Jacek Bartyzel, dr inż. Józef Okulewicz.
Prowadzi: dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO.

Perspektywy dla rozwoju metafizyki w filozofii współczesnej, dnia 26 listopada 2020, 15:00-17:00
Referaty: prof. Wiliam Auden, dr Magdalena Mruszczyk.
Prowadzi: dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO.

SEMEST LETNI 2020-2021

O wartościach i istocie cywilizacji, dnia 18 marca 2021, 17:00-19:00.
Referaty: prof. William C. Auden, mgr inż. Krzysztof Julian Wojtas
Prowadzi: dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO.

Perspektywy dla rozwoju metafizyki w filozofii współczesnej, dnia 29 kwietnia 2021, 17:00-19:00
Referaty: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Prowadzi: dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO