Ramowy Program Kongresu Filozofii Polskiej

 25 września 2020

 • 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników i słuchaczy (Collegium Civitas)
 • 11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie I Kongresu Filozofii Polskiej
 • 11.30 – 12.30 Wykład plenarny inauguracyjny
 • 12.30 – 14.00 Przerwa na kawę i posiłek
 • 14.00 – 16.00 Obrady w sekcjach (4)
 • 16.00 – 16.30 Przerwa na kawą
 • 16.30 – 18.00 Obrady w sekcjach (3)
 • 18.00 – 18.30 Przerwa na kawą
 • 18.30 – 19.30+ Wykład inauguracyjny prof. Józefa Gołuchowskiego na Uniwersytecie Wileńskim z 1823 roku– przypomnienie historii (Teatr Opole)
 • 19.30 – 20.30+ Wspólna kolacja (dla chętnych)

26 września 2020

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników i słuchaczy (Collegium Civitas)

 • 10.00 – 11.00+ Wykład plenarny
 • 11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
 • 11.30 – 13.30 Obrady w sekcjach
 • 13.30 – 14.30 Przerwa na kawę i posiłek
 • 14.30 – 16.30 Obrady w sekcjach
 • 16.30 – 17.00 Podsumowanie obrad i zakończenie
 • 17.00 – 18.00+ Wykład plenarny końcowy lub występ teatralny/koncert
 • 18.30 – 19.30+ Wspólna kolacja (dla chętnych)

Organizatorzy KFP zastrzegają, że w programie Kongresu mogą jeszcze nastąpić zmiany.