Trzeci Kongres Filozofii Polskiej

OPOLE/ORLA/RYDZYNA 18-20.10.2024

 

Idea Kongresu

Filozofia jako dążenie do wiedzy całościowej o rzeczywistości, jest z założenia refleksją uniwersalną. Jednakże będąc dziedziną kultury kształtowanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględnia nie tylko nasze ogólnie potrzeby intelektualne, wspólne dla wszystkich kultur, ale także te, które wynikają ze specyficznych doświadczeń historycznych i innych czynników. Dlatego też, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś odrębnego wśród literatur i muzyk innych krajów, tak istnieje też polska filozofia, będąca wytworem narodu polskiego i zrodzona oraz rozwinięta przez jego przedstawicieli. W większym lub mniejszym stopniu, wyraża ona polski pogląd na świat. Oparta jest na długiej historii, w której wykształciły się specyficzne dla Polaków idee, dążenia i wartości. Stanowi wyraz bogactwa myśli polskiej. Wyrasta ze świadomości odrębności polskiej umysłowości. Jej najwięksi przedstawiciele to między innymi Józef M. Hoene-Wroński (1778–1853), Józef Gołuchowski (1797–1858), Bronisław Trentowski (1808–1869), Karol Libelt (1807–1875), August Cieszkowski (1814–1894), Kazimierz Twardowski (1866–1938), Wincenty Lutosławski (1863-1954), Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963), Roman Ingarden (1893-1970). Należy przypominać o jej tradycji, badać ją sumienie, szukać w niej inspiracji dla myśli współczesnej oraz dbać, aby znalazła należne miejsce w dziejach filozofii światowej. Należy podjąć trud jej dalszego rozwoju.

Zaproszenie

Do uczestnictwa w Kongresie Filozofii Polskiej zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się filozofią polską, czy to zawodowo, czy też z zamiłowania. Zapraszamy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, doktorantów i inne osoby. Warunkiem przedstawienia referatu jest ukończenie wyższych studiów magisterskich z filozofii lub innej dziedziny oraz jego wstępna akceptacja.

 Zgłoszenia propozycji referatów można wysyłać elektronicznie do dnia 31 sierpnia 2024.

 Powinny one zawierać krótki życiorys (do 50 słów) oraz abstrakt (do 300 słów). Abstrakt powinien zawierać tezy wystąpienia. Decyzja o akceptacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty wysłania. Z uwagi na międzynarodowy charakter Kongresu zgłoszenia przyjmowane są po polsku i angielsku. Słuchaczami wykładów i referatów w formie zdalnej mogą być studenci i inne osoby, które dokonają rejestracji. Kongres będzie zorganizowany w formie hybrydowej, tj. część uczestników, w szczególności tych z zagranicy, będzie uczestniczyła w obradach na zasadzie zdalnej.

Ważne terminy:

  • 15 lutego 2024 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń oraz przyjmowania opłat rejestracyjnych po wstępnej akceptacji referatu.

  • 31 sierpnia 2024 – ostateczny termin rejestracji elektronicznej i nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.

  • 10 września 2024 – ostateczny termin przesyłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów.

  • 15 września 2024 – ostateczny termin przyjmowania opłat rejestracyjnych przelewem.

  • 18-20 października 2024 – Trzeci Kongres Filozofii Polskiej

Podstawowe informacje

Organizatorem Kongresu jest Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 Miejscem Kongresu jest Zamek Królewski w Rydzynie koło Leszna (około 100km na południe od Poznania). W zamku mamy do dyspozycji ponad 80 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2-osobowych oraz piękne sale konferencyjne. 

 

 Wystawiamy zaświadczenia o wygłoszeniu referatu na Kongresie oraz faktury za Faktury VAT za uczestnictwo – rejestrację (nie obejmują one kolacji).

  W ramach opłaty rejestracyjnej pokrywamy koszt niewielkiego posiłku w czasie trwania Kongresu, a także napoje – herbatę i kawę. Za kolację każdy chętny płaci osobno. W kosztach ujęte są też publikacje pokonferencyjne.

 

 Przewidujemy publikacje wybranych referatów. Wybrane referaty w formie artykułów poddanych recenzji ukażą się w wydaniu zbiorowym lub zostaną zarekomendowane do publikacji w czasopismach filozoficznych. 

 Opłaty:

 Opłata rejestracyjna dla uczestników z Polski (osób z referatami) wynosi 250 zł (stacjonarnie) lub 220 zł (zdalnie)

Opłata rejestracyjna dla uczestników z zagranicy wynosi 60 Euro lub 62 USD (stacjonarnie i zdalnie).

Uczestnictwo zdalne dla słuchaczy (tych osób, które nie wygłaszają referatów) jest wolne bez opłat

Numer konta:

Bank: Santander Bank Polska S.A.

 SWIFT: WBK PP LPP

 Konto w PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole

 W tytule wpłaty należy podać: „Kongres Filozofii Polskiej — imię nazwisko

Sekcje tematyczne

Ontologia i epistemologia

Przewodniczący
 prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, UŁ

szczegóły

Filozofia polityczna  i społeczna

Przewodniczący
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, UJ

szczegóły

Filozofia Dziejów i Filozofii Religii

Przewodniczący prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK

szczegóły

Antropologia filozoficzna i Etyka

Przewodniczący
Dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ

Szczegóły

Estetyka i filozofia kultury

Przewodniczący
dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG

szczegóły

Historii filozofii polskiej

Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Kupś, UMK

 

szczegóły

Filozofia języka i logika

Przewodnicząca

Dr hab. Eliza Wajch, prof. UPH

szczegóły

Sekcja anglojęzyczna

Przewodniczący
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. CH

szczegóły

Doradztwo filozoficzne

Przewodniczący
dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

szczegóły

Kolokwium Filozofia Floriana Znanieckiego

szczegóły

Kolokwium Filozofia Anny Teresy Tymienieckiej

szczegóły

Motto Kongresu 

 

{

Człowiek obdarzony rozumem jest zawsze więcej wart niż miliony ludzi posiadających tylko intelekt; ilekroć się pojawi, jest on dla ludzkości światło niosącym Apollinem.

-Bronisław Ferdynand Trentowski

Pamięć Ingardena

 

{

Natura ludzka polega na nieustającym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości.

– Roman Ingarden (1893-1970)

Organizatorzy

Grzegorz Francuz

Grzegorz Francuz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

W. Julian Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz

Przewodniczący Rady Programowej

Justyna Stecko

Justyna Stecko

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Rzecznik prasowy

Piotr Leśniak

Piotr Leśniak

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marcin Pietrzak

Marcin Pietrzak

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Adres

Kongres Filozofii Polskiej
c/o Dr Marcin Pietrzak
Katedra Filozofii, Instytut Historii UO
Strzelców Bytomskich 2
45-084 Opole

Zadzwoń do nas

+ 48 77 452 74 91

Partnerzy